Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

deliciouscake
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayenna yenna
deliciouscake
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viayenna yenna
deliciouscake
6149 9714
Reposted fromtoadboy toadboy viayenna yenna
deliciouscake
9875 9805
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viayenna yenna

June 17 2015

May 07 2015

deliciouscake
Jestem w dupie z życiem
deliciouscake
- Jestem przerażona.  - A czego się boisz?  - Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
Reposted fromSandria Sandria viapureevil pureevil
deliciouscake
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
deliciouscake

Moje myśli opiekują się Tobą.
Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.

 

Reposted fromtinks tinks viapureevil pureevil
deliciouscake
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viapureevil pureevil
deliciouscake
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viapureevil pureevil
deliciouscake
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapureevil pureevil
deliciouscake
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viapureevil pureevil

May 06 2015

deliciouscake
2416 bc08
7667 ae67
Reposted fromtwice twice vianoniewiem noniewiem
deliciouscake
2647 6575 500
Reposted fromtwice twice viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
deliciouscake
2881 f5cb 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...